Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

Logowanie do MPE

Systemy informacyjne

W sytuacji, gdy wierzyciel nie może wskazać majątku dłużnika lub jego położenia, wskazane jest złożenie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika przez Komornika Sądowego (art. 801 (2) kpc). Opłata stała za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika w trybie art 797 (1) kpc w zw. z art 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 167, poz.1191 z późn. zm.) wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (tzn. 70,74 zł). Stosownie do dyspozycji art 770 kpc celowe koszty postępowania egzekucyjnego, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika, obciążają w całości dłużnika.

 

Komornik Sądowy w celu uzyskania informacji o majątku dłużnika korzysta z poniższych, wyspecjalizowanych systemów informacyjnych. Aby przeczytać więcej informacji, kliknij w logo systemu:

 • Komornik online

  Komornik Online

  System ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela. W celu uzyskania dostępu proszę o kontakt z kancelarią.

 • E-ZUS

  E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

  Dzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.

 • EPU

  EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl

 • Ognivo

  OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych

  System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl

 • CEPiK

  CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

  System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.

 • SEPI

  SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

  Platforma SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne działające już w ponad 150 powiatach. Umożliwia bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Świadczenia Rodzinne, Urzędów Miast i wielu innych jednostek samorządowych.

 • Centralna Baza Ksiąg Wieczystych

  Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

  Elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.

 • IPG

  IPG – Informator Prawno-Gospodarczy

  Kompleksowe rozwiązanie wspierające analizę sytuacji biznesowej kontrahentów. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce w kilka sekund prezentuje aktualne oraz historyczne dane podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Monitor Postępowania Egzekucyjnego

  Monitor Postępowania Egzekucyjnego

  Monitor Postępowania Egzekucyjnego wyświetla zawarte w aplikacji komorniczej informacje o postępowaniu egzekucyjnym na stronie internetowej. O tym kto i do jakich informacji uzyska dostęp decyduje Komornik sądowy lub upoważniony przez niego Pracownik Kancelarii komorniczej. Za pomocą dedykowanego modułu udostępniania danych MPE przekazuje informacje z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT uprawnionym użytkownikom. Dzięki temu informacje wyświetlane przez MPE są zawsze aktualne i zgodne z wiedzą Komornika.

 • CPD

  Centrum Personalizacji Dokumentów

  Centrum Personalizacji Dokumentów realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, cudzoziemców oraz udostępniania danych z rejestru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).

 • CEIDG

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  System umożliwia szybkie uzyskiwanie danych o działalności gospodarczej dłużnika.

 • SMS Sender

  SMS Sender

  Program umożliwiający masowe wysyłanie krótkich wiadomości SMS przy pomocy telefonu komórkowego do stron postępowania egzekucyjnego, w szczególności dłużników, przypominający o dokonaniu wpłaty.

 • KRS

  KRS

  Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • KRS

  Baza PESEL-NET

  System umożliwia szybkie uzyskiwanie danych osobowych dłużnika.