Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

Logowanie do MPE

Właściwość

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. W tym przypadku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, który jest właściwy dla obszaru części miasta Gdańska, ustalonego dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm z dzielnicą Gdańsk-Południe, Krakowiec – Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia – Święty Wojciech-Lipce, Rudniki, Siedlce, Stogi z Przeróbką, Suchanino, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza oraz miasta Pruszcz Gdański i gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie.

 

Skorzystaj ze specjalnej wyszukiwarki, aby sprawdzić, czy dana ulica w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim lub miejscowość z wyżej wymienionych gmin, znajduje się w bazie ulic lub miejscowości właściwych dla komornika Sebastiana Piątkowskiego.

 

UWAGA DLA WIERZYCIELI

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

PONADTO, ZGODNIE Z ART. 8 UST. 11:

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym, wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.